Köpvillkor


Allmänt

Vi följer Distansavtalslagen samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation) och i vår integritetspolicy kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som kund har och vilka skyldigheter vi har som företag. När du, som privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Naturligtvis har du rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du vill. Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt innebär det inte att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Priser

Alla priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar 25% mervärdeskatt. Rea- och kampanjpriser gäller så långt lagret räcker om inget annat anges.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Vi reserverar oss mot eventuella färgavvikelser på hemsidan, då färgåtergivningen kan variera från enhet till enhet och bero på enhetens skärminställningar.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. 


Villkoren ovan utgör tillsammans med följande sidor våra totala köpvillkor:
Köp och betalning
Leverans
Reklamation, byte & returer
Integritetspolicy

Ladda ned våra samlade köpvillkor här.

Företagsinformation

E-post: info@quistandco.com
Adress (ej butik): Margaretavägen 44, 122 32 Enskede
Organisationsnummer: 559147-0033
Momsregistreringsnummer: SE559147003301 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.